Voksen 2017-09-12T19:40:54+00:00

Voksen

I sommerhalvåret tennes det opp i grillene etter fellessamlingene hver søndag, og resten av ettermiddagen blir gjerne brukt til uformelt samvær

BKM Oslo og Follo representerer et mangfold av mennesker med ulik nasjonalitet, bakgrunn, alder, sivil og sosial status, som alle har et felles trosgrunnlag. Mange av medlemmene dedikerer en stor del av sin fritid til menighetsarbeidet, blant annet ved å delta aktivt og frivillig på de ulike aktivitetene og samlingene vi har. Nasjonale merkedager og høytider feires ofte i menigheten. Det samme med bryllup, begravelse eller private jubileer. Det betyr at det året rundt er et høyt aktivitetsnivå i menigheten, og fellesskapet dyrkes også utover de felles samlingene på søndagene.

Fra en av mange bryllupsfester som ble arrangert i 2016