Ungdom 2017-09-12T19:40:33+00:00

Ungdom

Fra en sommerdag på Breivoll

Nesten halvparten av menighetens medlemmer består av ungdommer mellom 13 og 36 år. Derfor gjøres det naturligvis mye for å legge til rette for aktiviteter og trosoppbyggelse for denne gruppen.

En viktig målsetting i arbeidet med ungdommen, er at alle skal få lov til å være med, og ha en sunn og aktiv fritid.

Trosoppbyggelsen foregår hovedsakelig ved samlinger for ungdommene på fredagene. Her er det bønn, fellessang og oppbyggelige taler og vitnesbyrd på programmet i ca. en time. Etter dette er det fritt samvær, og ofte serveres det noe godt å spise. Av og til er det også planlagte konkurranser eller andre aktiviteter etter selve samlingene.

Det året man fyller 15, gis det tilbud om trosopplæring. De unge følger da et fast opplegg som bygger på temaer fra Bibelen. De samles en kveld i uken fra høst til vår, og i mai avsluttes opplæringen med en fest for hele menigheten, der 15 åringene selv er hedersgjester.

Frivillige ungdomsarbeidere jobber kontinuerlig med å tilrettelegge turer, arrangementer og festligheter for de unge.

Samarbeid med Brunstad ungdomsklubb 

Fra en av jentenes Ishockey kamper vinteren 2016

Siden 2014 har BKM Oslo og Follo samarbeidet med en rekke ungdomsforeninger som er opprettet under Brunstad ungdomsklubb (BUK). Denne organiseringen er satt i gang for å kunne tilby et enda mer variert aktivitetstilbud til de mange ungdommene. På den måten kan stort sett alle være med og delta i aktiviteter de trives med, som er en viktig målsetting for ungdomsarbeidet.