Trosgrunnlag 2017-09-12T19:41:43+00:00

Trosgrunnlag

Fellessamling med oppbyggelse i troen på Ryenstubben 2

BKM Oslo og Follo er en del av den internasjonale kristne menighet; Brunstad Christian Church (BCC).

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all virksomhet i foreningen. Vårt trosgrunnlag er forankret i Bibelen som Guds ord, sammen med den læren og de verdier som menighetens grunnlegger Johan Oscar Smith stod for.

Johan Oscar Smith praktiserte og underviste om et kristenliv med omsorg for den enkelte og et særlig fokus på gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det er dette fundamentet som BKM Oslo og Follo bygger videre på.

Vil du vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag. Les mere her

Fellessamlinger

Gammel og ung koser seg på Breivoll

For alle aldersgrupper er det fellessamlinger på søndagene med sang, bønn og oppbyggelse i troen. I vintersesongen er møtene på Ryenstubben 2 i Oslo. Her begynner det å bli trangt om plassen, særlig med tanke på at barn og unge skal kunne utfolde seg og leke, derfor gir sommersesongen med grilling og friluftsliv på Breivoll gård en ekstra dimensjon til samlingene, spesielt for barna.