Senior 2017-09-12T19:41:16+00:00

Senior

Aktivitetene er varierte på seniortreffene – et slag boccia i det fri slår aldri feil.

Under 10 % av medlemmene i BKM Oslo og Follo er over 60 år. Men selv om de er få, er disse betydningsfulle supportere i alt arbeidet som foregår blant annet i forhold til innsamlingsaksjoner og trosoppbyggelsen.

Det er viktig at de eldre har et tilbud i menigheten der de kan komme sammen på en felles arena. Dette sikres gjennom seniortreffene som  arrangeres stort sett hver måned. Her samles de som er over 60 år til mange trivelige stunder, enten det er på lokalet på Ryen eller andre steder. Det å komme sammen med jevnaldrede, slå av en prat og nyte et godt måltid sammen, gir nye krefter i hverdagen. Når de eldre slår seg løs er det også mye latter og humor involvert.