Fakta

  • BKM Oslo og Follo teller 1375 medlemmer, derav 349 barn mellom 0-12 år og 434 ungdommer i alderen 13-26 år (per november 2019).
  • Vi er en menighet med en gjennomsnittsalder på medlemmene på 27 år. Det gir en høy andel av barn og ungdom, og det arbeides aktivt for å legge til rette for at disse skal ha et verdifullt og trygt oppvekstmiljø. 
  • Vi samles ukentlig til søndagsmøter, ungdomsmøter og søndagsskole. En gang i måneden samles de over 65 år til det vi kaller eldretreff. I tillegg gjennomføres det jevnlige arrangementer, fester og markeringer i løpet av året. 
  • BKM Oslo og Follo er en av Brunstad Christian Church sin 19 lokalmenigheter i Norge. 

Les mer om BCC her: Om Brunstad Christian Church

  • BKM Oslo og Follo deltar flere ganger i året på stevner og samlinger på Brunstad i Vestfold. Her inspireres vi i troen, fellesskapet styrkes og mange har gode barndomsminner fra stevnene.

Les mer om Brunstad her: Historie på Brunstad

  • Styret i BKM Oslo og Follo har ansvar for organisasjonens materielle verdier og skal sørge for en forsvarlig drift av foreningen. Forstanderskapet står ansvarlig for det kristelige innholdet.
  • BKM Oslo og Follo har Bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål og basis for all sin virksomhet. Vi tror på Bibelen som Den Hellige Skrift, gitt ved inspirasjon fra Gud og som inneholder alt vi trenger for vår frelse. Les gjerne mer om vårt trosgrunnlag her.
  • BCC har også en misjonside som utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.