Pressemelding fra BKM Oslo og Follo

Skuffet over NRK Brennpunkts fremstilling av trossamfunnet vårt

I forbindelse med programmet «Guds utvalgte» reagerer lokalmenigheten i BKM Oslo og Follo på måten trossamfunnet fremstilles på. Programmet mangler kunnskap om alt det positive som gjøres for at barn og unge skal ha gode opplevelser med kristen tro.  

Trossamfunnene er en positiv kraft i landet vårt. Skal man forstå oss bør man veie alt det samfunnsnyttige arbeid som gjøres opp mot en så ensidig kritikk, sier pressekontakt Rune Stadven. 

Programmet skaper et inntrykk av en ukultur i trossamfunnet, der det både fremsettes en rekke grove påstander og antydninger. Det mener styret er helt feil, men ser det ikke som sin oppgave å gå i rette med påstandene på vegne av hele trossamfunnet:

Det er behov for å øke kunnskapen om vår virksomhet. Vi har mange engasjerte medlemmer, og vi er utrolig lei av å bli stigmatisert og bli fremstilt som om det ikke er rom for å tenke selv. Vi har stor takhøyde i fellesskapet, sier Stadven. 

De siste 10 årene har vårt trossamfunn jobbet aktivt med å skape gode fasiliteter for menighetslivet, både sentralt og lokalt her i Oslo og Follo.  Som i enhver annen forening har styret i BKM Oslo og Follo full oversikt og kontroll over våre lokale midler og hvordan disse er forvaltet. Pengene som samles inn av medlemmene kommer også medlemmene til gode. Budsjettene stemmes over og regnskaper godkjennes i årsmøter, og revideres av eksterne revisorer. 

Det at åndelig leder Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen skal ha beriket seg på felleskapets bekostning har ingen rot i virkeligheten. De har begge tilhørt lokalmenigheten i Oslo og Follo og har utelukkende vært positive bidragsytere. På en uegennyttig måte har de tilført vårt fellesskap verdier av åndelig og økonomisk art uten noen form for forventning av gjenytelser. 

BKM Oslo og Follo er et livskraftig og sunt trossamfunn, med Bibelen som trosgrunnlag. Vi har en utbredt aktivitet for barn og unge, og arbeider for å gi de en god barne- og ungdomstid, basert på kristne verdier. Alt arbeid er basert på frivillighet og hva den enkelte selv ønsker å bidra med av tid og midler.

Vi er trygge på at våre medlemmer i stor grad opplever vårt fellesskap som en positiv kraft i deres daglige liv, og det oppfordres til å komme med innspill og ideer til hvordan vi sammen kan utvikle oss til å bli bedre.

Styret i BKM Oslo og Follo

Øystein Haukelidsæter (Styreleder), Rakel E. Monfort (Styremedlem), Dagfinn Lindberg (Styremedlem), Reidun Olsen (Styremedlem), Kristian J. Smith (Styremedlem)

Pressekontakt: Rune Stadven

E-post: kontakt@bkmof.no