Barn 2017-09-12T19:40:19+00:00

Barn

Sommeravslutning for knøttetreffet på Ekeberg

Barna er vår fremtid, og en stor del av verdigrunnlaget vårt er å legge til rette for at barn og unge skal få en trygg og god oppvekst med positive opplevelser. Det legges alltid et stort frivillig arbeide ned i å gjøre det ekstra trivelig for barna ved forskjellige feiringer som for eksempel 17. mai, Sankthans, sommeravslutninger og juleavslutninger. Barn under 13 år utgjør over en fjerdedel av medlemmene i BKM Oslo og Follo.

Aktivitetsklubben

Barneskolebarn får tilbud om å delta i den samarbeidende foreningen «Aktivitetsklubben» hvor BKM Oslo og Follo har sitt eget lokallag. Her deles barna inn i grupper etter alder eller interesser og gjør ulike aktiviteter hver tirsdag fra 18.00-20.00. Klubben drives av frivillige mentorer, som planlegger og gjennomfører ulike aktiviteter og turer med barna i løpet av året.  Les mer om tilbudet på www.aktivitetsklubben.org

Søndagsskolen 

Det avholdes søndagsskole for barna i forbindelse med fellessamlingene på søndagene. Søndagsskolen er inndelt i tre ulike aldersgrupper:

  • 3-6 år
  • 7-9 år
  • 10-12 år

Det gjøres mye for at barna skal føle seg verdsatte og betydningsfulle i en stor og travel menighet, og i et samfunn der tempoet ofte settes av de voksne.

Ca. 15 – 20 frivillige unge og voksne arrangerer søndagsskole for barna, hver eneste helg. For de yngste er det alltid spennende leker eller kreative aktiviteter de kan være med på. Film og andre medier benyttes for å fange oppmerksomheten rundt ulike tema fra Bibelen.

Lederne for søndagsskolen i BKM Oslo og Follo får også god veiledning og hjelp fra det materiale som utarbeides til søndagsskolene sentralt i BCC, og det avholdes årlige samlinger sentralt for hele BKM med fokus på dette viktige arbeidet.

”Knøttetreff”

Kreative påskeaktiviteter

Hjemmeværende foreldre med småbarn kan benytte seg av dette tilbudet en gang i uken, på formiddagen. Her samles man et par timer til ulike aktiviteter på Breivoll, eller det arrangeres turer og utflukter som appellerer til den minste aldersgruppen.