Ungdommen utgjør en stor og viktig del av vår medlemsmasse. Det har vært gjennomført ukentlige samlinger online og i mindre og større grupper, alt ettersom det har vært stengt og åpnet for dette i ulike perioder. Ved å dele opp ungdomskullet og gjennomføre samlinger på ulike lokasjoner, med digital overføring mellom disse, har man klart å opprettholde et tilbud til denne aldersgruppen gjennom hele 2021.


Menigheten etablerte i 2020 et eget TV-studio, hvor det er blitt laget sendinger med oppbyggelse, konkurranser og trivsel for ungdommen. Dette ble også flittig brukt i 2021, de gangene det ikke har vært mulig å samles på annen måte på grunn av pandemien.

Ungdommen har og deltatt på ulike camper gjennom året i samarbeid med Brunstad Ungdomsklubb. Dette er aktiviteter som vanligvis gjennomføres på Oslofjord Convention Center, men på grunn av pandemien er noen av campene blitt gjennomført lokalt, med online overføring til andre lokallag i flere land.

Vi takker alle de frivillige som har gjort dette mulig, og gitt våre unge mange gode opplevelser gjennom året.

Vi vil takke for, og trekke frem det gode samarbeidet vi har med barne- og ungdomsorganisasjoner som Aktivitetsklubben, Xercize og Brunstad Ungdomsklubb sine lokallag.

Dette er foreninger som deler vårt trosgrunnlag og som har gjennomført en rekke aktivtiter som barn og ungdom har hatt stor glede av i 2021.