Hvert år gjennomføres det trosopplæring for ungdommer i 15-års alderen, og til tross for pandemien var 2021 ingen unntak.


På grunn av smitteverntiltak ble undervisningen forsinket med hele seks måneder, men 30 ungdommer har allikevel gjennomført et opp-legg som har gitt dem en grunnleggende undervisning i vår historie, tro og lære.

Vanligvis avsluttes trosopplæringen med en innholdsrik fest for ungdommene, hvor de feires og får gode råd og oppmuntring som de kan ta med seg videre. På grunn av forsinkelsene planlegges denne festen i 2022.

Vi ønsker våre ungdommer lykke til i ungdomstiden og videre i livet.