Våre eldre medlemmer er en viktig ressurs som vi setter stor pris på, og vi er heldige med å ha mange vitale eldre venner iblant oss.


Det er gjennomført flere samlinger for denne gruppen i 2021, der fellesskap og oppbyggelse rundt vår felles tro har stått i sentrum.

På seniortreffene har det også blitt delt informasjon menighetslivet både lokalt og ellers i verden. Disse samlingene har aktiviteter, trivsel og god mat som gjør godt på mange måter, og mange har nok satt pris på disse pustehull i et ellers unormalt rolig år for mange.