Aldersfordeling

BCC Oslo og Follo besto av 1424 medlemmer ved utgangen av 2021.


Herav 342 barn i alderen 0–12 år, 433 ungdommer i alderen 13–26 år, 448 medlemmer i alderen 27–50 år og 201 medlemmer i alderen 51–100 år.

BCC Oslo og Follo har, som en del av trossamfunnet BCC, vigselsrett. Det ble i 2021 gjennomført 13 vielser lokalt. Det ble forrettet tre begravelser.