aktiviteter

Søndagskole og barn

2021 var enda ett annerledes år for søndagsskolen på grunn av pandemien, men etter sommeren fikk vi startet opp med søndagsskole da restriksjonene endelig åpnet litt opp. Da hadde vi en Barnas dag, med tema «Gud er med» og historien om Elisa og tjenestegutten, sang og musikk samt presentasjon av grupper og ledere.

les mer

Aktiviteter

Ungdomsaktiviteter

Ungdommen utgjør en stor og viktig del av vår medlemsmasse. Det har vært gjennomført ukentlige samlinger online og i mindre og større grupper, alt ettersom det har vært stengt og åpnet for dette i ulike perioder. Ved å dele opp ungdomskullet og gjennomføre samlinger på ulike lokasjoner, med digital overføring mellom disse, har man klart å opprettholde et tilbud til denne aldersgruppen gjennom hele 2021.

Les mer

Aktiviteter

Trosopplæring

Hvert år gjennomføres det trosopplæring for ungdommer i 15-års alderen, og til tross for pandemien var 2021 ingen unntak.

les mer