Ungdomsaktiviteter

Ungdommen utgjør en stor og viktig del av vår medlemsmasse og teller rundt 550 medlemmer i aldersgruppen 13 til 30 år. Det har vært gjennomført samlinger, online og i grupper, alt etter som det har vært stengt og åpnet for dette i ulike perioder. Ved å dele opp ungdomskullet og gjennomføre samlinger på ulike lokasjoner, med digital overføring mellom disse, har man klart å opprettholde et tilbud til denne aldersgruppen. Det har særlig vært fokus på de yngre alderstrinnene. Menigheten har også etablert et eget TV-studio, hvor det er blitt laget ukentlige sendinger med oppbyggelse, konkurranser og trivsel.

Ungdommen har også deltatt på ulike online camper gjennom året i samarbeid med Brunstad Ungdomsklubb. Dette er aktiviteter, som vanligvis gjennomføres på Oslofjord Convention Center, men på grunn av pandemien er campene blitt gjennomført lokalt, med online overføring til andre lokallag i flere land. Vi takker alle de frivillige som har gjort dette mulig, og gitt våre unge mange gode opplevelser gjennom året. Vi vil takke for, og trekke frem det gode samarbeide vi har med barne- og ungdomsorganisasjoner som Aktivitetsklubben, Xercise og Brunstad Ungdomsklubb sine lokallag. Dette er foreninger som deler vårt trosgrunnlag og som har gjennomført en rekke aktivtiter som barn og ungdom har hatt stor glede av i 2020.