Trosopplæring

I 2020 ble det gjennomført trosopplæring for ungdom i 15-års alderen, og hele 31 ungdommer har gjennomført et undervisningsopplegg som har gitt de en grunnleggende undervisning i vår historie, tro og lære. Undervisningen ble gjennomført og tilpasset de rådende smitteverntiltak, og tok derfor noe lengere tid en vanlig. Undervisningen ble avsluttet med en innholdsrik fest midt i oktober, som vi vanligvis holder i april/mai når våren kommer. Det var en fest hvor disse unge stod i sentrum og hvor de fikk mange gode råd som de kan ta med seg inn i voksenlivet. Vi ønsker dem lykke til videre i sin ungdomstid og videre i livet.