Som kjent ble ikke året 2020 det vi hadde forventet oss grunnet Covid-19 pandemien som rammet verden, og de begrensninger det medførte med tanke på å kunne gjennomføre våre vanlige aktiviteter. BKM Oslo og Follo, som samfunnet ellers, har støttet opp om myndighetenes smitteverntiltak og deltok i den felles dugnaden for å begrense pandemien.

Vi vil takke alle våre medlemmer, og særlige barna og ungdommen, som utviste stor tålmodighet og forståelse for dette, til tross for de mange endringer og begrensninger som vi har vært nødt til å gjennomføre i 2020. Restriksjoner til tross har det blitt gjennomført ulike aktiviteter og arrangementer i mindre grupper, i friluft, i våre lokaler og i de private hjem. Dette har gjort at mange har fått oppleve felles og trivsel til tross for de pålagte begrensninger. Vi vil takke alle de frivillige som har vært kreative, initiativrike og gjort dette mulig.

På det økonomiske området har redusert aktivitet medført noe lavere kostnader for foreningen, og styret har hatt fokus på å holde utgiftene nede. Vi har likevel måttet forholde oss til inngåtte husleieavtaler, selv om vi ikke har hatt mulighet til å benytte lokalitetene i like stor grad. Dette utgjør de største kostnadene i et ellers rolig år. Styret i BKM Oslo og Follo har, i samarbeid med BCC, gjennomført en risikovurdering av vår lokale økonomi og pandemiens påvirkning. Denne viser at foreningen har solid økonomi og er godt rustet for den tiden vi anser at pandemien vil vare og frem til de vanlige aktiviteter kan gjenopptas.

Til slutt vil vi også uttrykke vår takknemlighet for BCC sine jevnlige sendinger via Brunstad TV med programmer og kristent innhold for alle aldre. Det har vært et viktig bidrag til oppbyggelse og inspirasjon når lokale aktiviteter har vært sterkt begrenset.