Søndagsskole og barn

Barna er en viktig målgruppe og det legges ned betydelige ressurser i for at de skal trives og utvikle seg i et sunt og trygt miljø med kristne verdier. Pandemien har også her satt sine begrensninger i arbeidet i 2020, men det er likevel gjennomført noen aktiviteter så langt det har vært mulig, innenfor de begrensninger som gjaldt.