Aldersfordeling

BKM Oslo og Follo besto av ca. 1 400 medlemmer ved utgangen av 2020. Herav 337 barn i alderen 0-12 år, 439 ungdommer i alderen 13-26 år, 427 medlemmer i alderen 27-50 år og 190 medlemmer i alderen 51-100 år. BKM Oslo og Follo har som en del av trossamfunnet BCC vigselsrett. Det ble i 2020 gjennomført ti vielser lokalt. Det ble forrettet i tre begravelser.