aktiviteter

Søndagskole og barn

Barna er en viktig målgruppe og det legges ned betydelige ressurser i for at de skal trives og utvikle seg i et sunt og trygt miljø med kristne verdier. Pandemien har også her satt sine begrensninger i arbeidet i 2020, men det er likevel gjennomført noen aktiviteter så langt det har vært mulig, innenfor de begrensninger som gjaldt.

les mer

Aktiviteter

Ungdomsaktiviteter

Ungdommen utgjør en stor og viktig del av vår medlemsmasse og teller rundt 550 medlemmer i aldersgruppen 13 til 30 år. Det har vært gjennomført samlinger, online og i grupper, alt etter som det har vært stengt og åpnet for dette i ulike perioder.

Les mer

Aktiviteter

Trosopplæring

I 2019 deltok 21 ungdommer på menighetens trosopplæring for ungdom. Hver uke i 16 uker kunne de som ønsket det følge et undervisningsopplegg hvor Bibelen, menighetens trosgrunnlås og historie står sentralt.

les mer