Fra Styret

Som kjent ble ikke året 2020 det vi hadde forventet oss grunnet Covid-19 pandemien som rammet verden, og de begrensninger det medførte med tanke på å kunne gjennomføre våre vanlige aktiviteter. BKM Oslo og Follo, som samfunnet ellers, har støttet opp om myndighetenes smitteverntiltak og deltok i den felles dugnaden for å begrense pandemien.

les mer