Ungdom

BKM Oslo Follo har ca 370 medlemmer i alderen 13-25 år, hvorav de fleste i ulik grad deltar på aktiviteter for ungdom.

Vi ønsker at ungdom skal ha mulighet til å utfolde seg i et kristent, trygt og rusfritt miljø med gode omsorgspersoner som evner å se hver enkelt.  I den forbindelse har mentorarbeid vist seg å være en suksess. Eldre ungdom som ønsker å bidra som mentor får ansvar for å vise personlig omsorg og aktivt hjelpe en annen ungdom, gjerne yngre enn seg selv. På denne måten ønsker vi at alle skal inkluderes og følge seg trygge, uansett hva slags interesser, evner og utfordringer man ellers har. Vi tror dette ungdomsarbeidet har stor betydning i en tid da mange unge møter utfordringer knyttet til rus, psykisk helse og ulike typer press.

Ungdomsmøtene representerer kjernen i ungdomsarbeidet, som avholdes på fredager. Her blir det kristne budskapet forkynt, og ungdommen får ta del i et sosialt fellesskap. Etter den faste samlingsstunden har man gjerne noen underholdningselementer, som konkurranser og leker av forskjellige slag. I 2019 ble det kjøpt inn bordtennisbord, dart, biljard og andre spill som er flittig brukt etter møtene.

31 13-åringer begynte på ungdomsmøte høsten 2019. Mange omtaler disse som ukas høydepunkt.

Vi opplever at mange ungdommer opplever det som verdifullt og selv bidra i det frivillige arbeidet, som mentor, eller ved utførelse av andre oppgaver. Les gjerne artikkelen «Hvordan engasjere unge krefter i foreningeslivet» som omhandler mentorsamling avholdt i mars 2019.


Ellers i året er ungdomscampene som arrangeres av Brunstad Ungdomsklubb, noe mange ser frem til. Ungdommene fra BKMOF er medlem i ulike ungdomsforeninger,  som deltok på fire camper i 2019.

«Sommercampen var helt klart årets høydepunkt. Stemningen, aktivitetene og samlingene var alt helt topp, det kan ikke forklares» 

Linea (14)