Trosopplæring for ungdom

I 2019 deltok 21 ungdommer på menighetens trosopplæring for ungdom. Hver uke i 16 uker kunne de som ønsket det følge et undervisningsopplegg hvor Bibelen, menighetens trosgrunnlås og historie står sentralt.

Målet med samlingene er å gi ungdommene innsikt i bibelens lærdom og historie, slik at det kan dannes grunnlag for å ta reflekterte og gjennomtenkte valg.  Fokuset er derfor hvordan kunnskapen man tilegner seg kan anvendes i dagliglivet som praktisk kristendom. Her kan ungdommen også samtale om temaer som opptar dem og ellers møte jevngamle i en god atmosfære.

Første søndag i mai var hele menigheten invitert til å feire de unge som en avslutning på trosopplæringen. Ungdommene ble feiret med sang, taler og innslag av venner og familie. Det ble en fin markering med ungdommen i fokus.

«Jeg er veldig glad jeg kunne være med på bibelundervisningen, vi har lært mye og det er fint å være sammen med andre på samme alder»

Vendela (15)