Senior

Seniorene deltar aktivt og verdsettes høyt i menighetslivet. I 2019 har seniorene hatt jevnlige eldretreff hvor de samles til trosoppbyggelse og sosialt samvær. I juni ble det arrangert busstur til Hamar og mange satte pris på å treffe trosfeller og venner på tvers av lokalmenigheter.

Bingo, «fun fact», gamle historier, så vel som informasjon rundt menighetsliv og økonomi står også ofte på programmet. Tradisjonen tro ble det også arrangert juleavslutning med julemat, julepakkelek og det som hører til.

«Vi gleder oss alltid ekstra til seniortreffet. Mange av oss har kjent hverandre i mange år og det er godt og inspirerende å komme sammen.»

Wenche (74)