Dåp

Søndag 12. mai 2019 ble det arrangert dåp på Ryen. 70 unge mennesker hadde valgt å la seg døpe. Dåpen er en personlig handling som representerer at man går inn ien samvittighetspakt med Gud.Dette ble høytidelig markert med taler og sang. Etter gjennomførelse av dåpen ble det servert middag og de fremmøtte kunne tilbringe søndagen sammen og ellers dyrke sosialt samvær.

«Jeg har bestemt meg for lenge siden at jeg jeg ønsker å leve for Jesus. Da denne anledningen bød seg var jeg ikke i tvil om at jeg ønsket å la meg døpe»

Christina (28)