Barn

Vi ønsker å legge til rette for gode oppvekstsvilkår i vår organisasjon, hvor hver enkelt møtes med varme og respekt. Uansett hva man velger senere i livet, ønsker vi alle kan se tilbake på en god barndom hvor alle har hatt mulighet til å utvikle seg innenfor egne evner og interesser. Det arbeides målrettet og systematisk for å unngå mobbing, vold, overgrep og alle former for grenseoverskridende adferd. Alle som jobber med barn og unge skal ha politiattest og kjenne til menighetens retningslinjer på dette området.

Mange barn deltar på fritidsaktiviteter i regi av foreninger som deler trosgrunnlag med BKM OF, som Aktvitetsklubben, Xercice og Brunstad Ungdomssklubb sine lokallag i vårt område.

Les gjerne mer om samarbeidende foreninger her:

http://aktivitetsklubben.org/

http://xercize.org/

Søndagsskole

Søndagsskole I overkant av 300 barn har deltatt på søndagsskolen i 2019. Søndagsskolen arrangeres i forbindelse med søndagsmøtene. Barna deles inn i grupper etter alder og undervisningen tilpasses etter disse.  Vanligvis begynner man med en samlingsstund, gjerne med et tema fra bibelen, eller en historie. Musikk og sang er også en viktig del av programmet som gjerne avsluttes med lek og hobbyaktiviteter

«Jeg synes det er spennende å være på søndagskolen for de store. I begynnelsen var det litt skummelt med alle de store barna, men pappaen til Charlie er jo der, og dessuten fikk jeg en egen bok»

Elliot (6)