Økonomi

Foreningen har mottatt gaver fra privatpersoner og bedrifter på ca 22,7 millioner kroner i 2019. Dette tilsvarer ca 25000 kroner,- pr medlem over 18 år. Av dette er ca. 11,5 millioner  gitt som gavebidrag til Brunstad Christian Church (BCC) som driver omfattende misjonsvirksomhet i hele verden. Det er også gitt betydelig støtte til ungdomsarbeidet, gjennom gaver til Brunstad Ungdomsklubb Oslo & Follo, ca 5,5 millioner kroner i 2019. Foreningen har ellers en formålskapitalandel på 93%.

Regnskapet for 2019 vises for første gang som et aktivitetsregnskap etter norsk regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Ytterligere informasjon om økonomiske forhold kan man lese i artikkelen «Hva koster det å være medlem» som ligger her:

https://bkmoslofollo.no/blog/hva-koster-det-a-vaere-medlem/