aktiviteter

Barn

Vi ønsker å legge til rette for gode oppvekstsvilkår i vår organisasjon, hvor hver enkelt møtes med varme og respekt. Uansett hva man velger senere i livet, ønsker vi alle kan se tilbake på en god barndom hvor alle har hatt mulighet til å utvikle seg innenfor egne evner og interesser.

les mer

Aktiviteter

Ungdom

Vi ønsker at ungdom skal ha mulighet til å utfolde seg i et kristent, trygt og rusfritt miljø med gode omsorgspersoner som evner å se hver enkelt.I den forbindelse har mentorarbeid vist seg å være en suksess.

Les mer

Aktiviteter

Trosopplæring

I 2019 deltok 21 ungdommer på menighetens trosopplæring for ungdom. Hver uke i 16 uker kunne de som ønsket det følge et undervisningsopplegg hvor Bibelen, menighetens trosgrunnlås og historie står sentralt.

les mer