Fra Styret

Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er en ideell forening med kristent formål. Grunnlaget for all aktivitet i regi av foreningen er derfor at medlemmene skal bli inspirert til å leve et aktivt kristenliv. Vi opplever at medlemmene verdsetter og prioriterer denne delen av livet, hvor man finner tilhørighet gjennom felles tro. Aktivitetsnivået i BKM Oslo Follo er høyt, og medlemsantallet øker jevnt. Ved utgangen av 2019 hadde foreningen 1372 medlemmer. Rundt 50% av disse er under 25 år og rundt 35% under 18 år.

les mer

Økonomi

Foreningen har mottatt gaver fra privatpersoner og bedrifter på ca 22,7 millioner kroner i 2019. Dette tilsvarer ca 25000 kroner,- pr medlem over 18 år.

les mer