Fra styret 2019-09-04T14:29:17+02:00

2018 – Et år i forandring – med fokus på barn og ungdom

Året 2018 har vært nok et år med stor aktivitet i menighetslivet for medlemmene i BKM Oslo og Follo. Menigheten er i kontinuerlig vekst med en jevn strøm av tilflyttere til regionen. Vi har i flere år hatt kapasitetsutfordringer i vårt forsamlingslokale på Ryen i tillegg til at leiekontrakten på Breivoll Gård i Ås utløp i april 2018. Det var med et visst vemod vi pakket sakene og ryddet opp etter 20 år på dette idylliske stedet ved Bunnefjorden. Det jobbes imidlertid hardt med nye løsninger og vi har stor tro på at fremtiden vil bringe nye muligheter som vil løse fasilitetsutfordringene.

Fra skidag på Breivoll

Vår felles tro som knytter oss sammen gjør at medlemmene har et sterkt ønske om å samles. Medlemmene deltar jevnlig på konferanser som arrangeres av Brunstad Christian Church (BCC) på Oslofjord Convention Center (OCC) i Vestfold. Her ble det i 2018 avholdt åtte internasjonale konferanser og to camper for ungdom, hvor medlemmene fra Bkm Oslo og Follo deltok. Ettersom mange av medlemmene har bruksrett på hytte i hagebyen på OCC ble det i 2018 også arrangert utflukter hit flere helger på forsommeren. Mange samlet seg til grilling, bading, lek og andre sommeraktiviteter sammen med gode venner.

Samfunnshelg på Brunstad

Ettersom foreningen vokser fremtvinges nye behov på flere områder. Det er derfor lagt vekt på utvikling og kompetanseheving i foreningsdriften. BCC arrangerer jevnlig kurs og seminarer innenfor flere fagområder, der våre medlemmer deltar. I 2018 sto bla. temaer som økonomi, regnskap, media, kommunikasjon og forebyggende barne- og ungdomsarbeid på agendaen. BCCc mangeårige satsningsområdet, «Trygge barn—de voksnes ansvar» står her i fokus. Det arbeides målrettet for at alle skal føle seg inkludert og respektert, spesielt i barne- og ungdomsarbeidet.

Trygge barn – De voksnes ansvar. Seminar for hele menigheten

På tross av at vi nå er på flyttefot fortsetter de fleste aktiviteter som før. Vi opplever stort engasjement fra mange positive bidragsytere. Dette gjenspeiler seg også i foreningens regnskaper som igjen viser et solid resultat. I tillegg til mottatte gavebidrag er det en enorm frivillig innsats som nedlegges, som bidrar til en sunn og bærekraftig økonomi og foreningsdrift. Vi ønsker derfor å rette en stor takk for alle som er med å bidrar med gavebidrag og arbeidsinnsats.

Styret ønsker at regnskapene skal være transparente slik at medlemmene kan følge med på at midlene forvaltes etter foreningens formål og til beste for medlemmene. Regnskaper og budsjetter presenteres derfor på årsmøte som avholdes årlig. Styret består av to kvinner og to menn og skal sammen sørge for best mulig representasjon av medlemmene.

Følg link under for å lese mer om årsmøtet for 2018 presentert på bcc.no

https://bcc.no/2019/09/arsmote-i-den-storste-av-bccs-lokalmenigheter/