Årets begivenheter 2018-08-14T23:20:09+02:00

Årets begivenheter 2017

Ryen- LAN

Deltakerne samler seg rundt kveldens finalister

BKM Oslo og Follo prioriterer arbeid for barn og unge høyt, og har i 2017 arrangert en rekke aktiviteter for denne gruppen, også i samarbeid med flere ideelle foreninger som deler vårt kristne formål. En av disse er TGI , som samler teknoloigi-interesserte ungdommer i alderen 13-36. De inviterte i år alle interesserte ungdommer over 13 år, til LAN-treff den 20-22. januar, hvor over 100 deltakere var sammen en hel helg. Målet med slike samlinger er at barn og unge og kan samles under trygge rammer og ha et positivt fritidstilbud der de kan  være seg selv, og ta del i et fellesskap med andre ungdom og voksne som deler samme interesse og tro. Dette er en helt unik mulighet for ungdommen til å bli kjent med hverandre.

Innsamlingskonsert

Orkestret fra restaurant”Fermate” opptrer i kveldens anledning

BKM Oslo og Follo har de siste årene oppnådd gode resultater i Golden Heart aksjonen. Denne skal sikre midler og muligheter til å etablere forsamlingslokaler med plass til alle som ønsker å delta på våre kristelige samlinger. For å motivere og inspirere til fortsatt fokus  på aksjonen ble det i mars arrangert en innsamlingskonsert med et forrykende orkester sammen med vår vennskapsmenighet BKM Østfold.

Avslutningsfest for trosundervisningen

De 23 ungdommene som har avsluttet med trosundervisning i 2017

Den 30. april ble årets trosundervisning avsluttet med en fellesmarkering på Ryen, for de 23 ungdommer som hadde deltatt og deres familier. Her fikk de unge mange gode ord med på veien, bl.a. deltok flere ungdomsmentorer med personlige hilsener og takk for de ungdommene som de kjente spesielt godt. Dette gav et personlig preg på festen, hvor vi ble bedre kjent med de unge hovedpersonene.

1.Mai – feiring

Smoothiesalg på 1. mai

1. mai markerte åpning av ny utesesong på Breivoll, og det har vært tradisjon å møtes her til lek og trosoppbyggende samlinger på fridager i sommerhalvåret så lenge vi har vært leietakere på stedet. På denne 1.mai dagen fikk vi  knall vær, og det var arrangert leker for barna og grilling. Året 2017 var også det siste året vi leide dette stedet, og det er liten tvil om at slike solskinnsdager blir et savn når leieperioden  på Breivoll er over.

Ungdoms arrangement 16. mai

Et utsnitt av ungdommene som koser seg sammen på kveldens arrangement

Kvelden den 16. mai er for de fleste ungdommer en tid for å samles og ha det hyggelig. Dette er intet unntak for ungdom i BKM Oslo og Follo.  De møttes først til et trosoppbyggende møte, med etterfølgende grillfest og uformelt samvær utover kvelden.

17.mai – feiring

Årets 17. mai tog

På ettermiddagen og kvelden 17. mai  ble det arrangert feiring på Breivoll for medlemmene i BKM Oslo og Follo. Her ble alle gode tradisjoner holdt ved like og både små og store koste seg.

BKM Oslo og Follo når sitt innsamlingsmål

Beskjeden om at innsamlingsmålet på 100 % er nådd,  mottas med stor applaus

29. mai ble det avholdt enda en vennskapsfest sammen med menigheten i Østfold. Denne dagen ble også en milepæl i Golden Heart aksjonen, hvor BKM Oslo og Follo kunne avslutte kvelden med nyheten om at 100 % av innsamlingsmålet nå er oppnådd. Dette er et resultat av flere år med giverglede og stor oppslutning om innsamlingsaksjonen.

Festreisen til USA

Fra båtturen på Hudson river

I juni måned var endelig tiden kommet for den store reisen til USA, hvor vi skulle besøke vennskapsmenigheten på Østkysten av USA og Canada. Denne reisen hadde vært planlagt i ett år, hadde et innholdsrikt program, og ca. 850 medlemmer i BKM Oslo og Follo var påmeldt, hvor hovedmålgruppen var de fra 13 år og oppover. (Se egen artikkel)

Den store Togfesten

En fullsatt sal med et preg av stasjonshall over seg

Sommerkonferansene på Brunstad er alltid en helt spesiell begivenhet for medlemmene i BKM Oslo/Follo, og dette året var et av høydepunktene den store festen som BKM Eiker hadde arrangert for alle de menigheter i forbinnelse med Golden Heart aksjonen  Dette, og alle de andre samlingene under konferansen i juli og august, ble høydepunkter vi sent vil glemme.

Kick-off for ungdommen

Disse ungdommene ble ønsket velkommen til ungdomsaktivitetene som er et tilbud for alle over 13 år

Etter  sommerferien startet det ordinære menighetslivet opp igjen rundt skolenes oppstart i august. Dette ble blant annet markert med en kick-off-samling for ungdommen. Ulike ungdomsforeninger presenterte sine fritidstilbud, og det ble ønsket velkommen til 23 nye ungdommer på 13 år.

Den store idedugnaden

Full konsentrasjon om utfordringen med idédugnaden i de ulike gruppene

BCC lanserte sommeren 2017 Den store idédugnaden, for å utvikle fremtidens arrangementer på Brunstad. BKM Oslo og Follo tok denne utfordringen på alvor og grep papir og blyant fatt en høstkveld på Glenne gård. Her var alle ideer velkomne og de beste ideene ble videresendt til prosjektgruppen  i BCC, hvor de skal videreutvikles.

Barnas høstdag

En tur på sklia er aldri feil

Rundt tidspunkt for Halloween ble det arrangert en aktivitetsdag for barna, som er blitt et fast innslag hver høst. Her kunne barna dra på seg skumle kostymer, skjære gresskarlamper og gjøre mye annet gøy.

Ungdommens julebord

Kveldens verter ledet hele underholdningsprogrammet som bestod av ulike filmer, leker og konkurranser

Ingen jul uten julebord! Opp mot 500 ungdommer var i år samlet på vårt forsamlingslokale på Ryen i sine beste antrekk og med høye forventninger, som nok engang ble innfridd.

Menighetens julebord

Under et av de musikalske innslag var det en liten linselus, som snek seg opp på scenen og sikret kveldens godlatter med en taktfull liten dans

Det ble også avholdt eget julebord for de over ungdomsalderen.  Julemusikk, julemat og julelotto var bare noen av ingrediensene. En sentral del var trosoppbyggelsen. Budskapet om Jesus som kom til jorden som vår frelser er det som samler oss som kristne, og gjør julen ekstra spesiell og gledelig for oss.