Fra styret 2018-08-14T23:33:52+02:00

2017 – et begivenhetsrikt år i BKM Oslo og Follo

Styret i BKM Oslo og Follo – Fra venstre: Rakel Egeland-Monfort, Dagfinn Lindberg, Øystein Haukelidsæter og Reidun Olsen.

Året 2017 har vært et travelt og begivenhetsrikt år i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Oslo og Follo. Mange nye medlemmer har flyttet til området, og det merkes at menigheten vokser. Dette gjelde særlig for aldersgruppen barn og ungdom. Det begynner å bli trangt om plassen i vårt forsamlingslokale som vi leier på Ryenstubben 2. Leieavtalen med Ås kommune, om Breivoll Gård, hvor vi har vært leietakere i 20 år, opphører også i mai 2018. Vi er derfor i full gang med å finne et nytt og egnet sted for å samles.

Samtidig som det jobbes for å finne nye løsninger på kapasitetsproblemene, satses det på å legge best mulig til rette for barn og unge i menighetslivet. Å sørge for gode oppvekstvilkår for denne gruppen er et arbeid som prioriteres høyt.

Det har vært et år fullt av begivenheter for alle aldersgrupper, med et bredt spekter av aktiviteter. Et av høydepunktene må sies å være tur til USA, i juni 2017, hvor ca 850 medlemmer deltok. (Se egen artikkel)

Fra USA-reisen

BKM Oslo og Follo har de senere år hatt en solid og god økonomi. Også i år har vi hatt fokus på innsamling for å kunne møte fremtidens behov for foreningens medlemmer. Det er derfor en stor glede at vi har nådd våre økonomiske mål. Golden Heart aksjonen, som ble fullført halvveis i året bidro til at egenkapitalen økte med ca. 5,5 millioner.

BKM Oslo og Follos medlemmer representerer stor giverglede og positivt engasjement Vi er derfor svært takknemlig for alle ivrige bidragsytere.

Styret i BKM Oslo og Follo har søkt å forvalte verdiene til menigheten på best mulig måte, og har fokusert på en sunn og bærekraftig drift. Dette for sikre at alle midler i fremtiden disponeres etter foreningens og medlemmenes prioriteringer.

Generelt kan man si at vi opplever stort engasjement knyttet til vår virksomhet. Vi er derfor optimistiske med tanke på å opprettholde det høye aktivitetsnivået fremover, samtidig som vi vil fokusere på å forbedre fasilitetene for våre medlemmer.