Frivillighet 2017-09-09T13:37:21+02:00

Aksjonsåret 2016

Frivillige i aksjon under Breivollcupen, juni 2016

Oslo og Follo har gjennom alle år hatt fokus på en bærekraftig økonomi. Blant annet for å sikre midler til de kommende generasjoners behov. Frivillighet i drift og vedlikehold, og ulike innsamlingsaksjoner har vært en tradisjon i BKM helt tilbake fra de første lokalene ble bygd i grunnleggeren Johan Oskar Smiths dager.

Etter at den internasjonale aksjonen Golden Heart tok fart i hele BKM, har dette inspirert BKM Oslo og Follo til å gjøre en ekstra innsats.  Det har i en årrekke vært en egen gruppe personer kalt “aksjonsgruppen”, som har sørget for å motivere, informere og drive innsamlingen frem. Mange har støttet opp om denne gruppen, og det har vært egne informasjonskvelder der hele menigheten kunne bli oppdatert på status i forhold til innsamlingsmål, samt bli inspirert til hvordan enhver kan være med å gi.

Det har vært stort fokus på at alle skal få mulighet til å være med med de midler man har. Dette har vært en suksess, slik at det i dag er et enormt samhold om å oppnå felles målsetninger i BKM Oslo og Follo.

Den store togreisen

På BKM’s sommerkonferanse i 2016, ble det motivert til at alle menigheter som deltok i den internasjonale innsamlingsaksjonen, skulle oppnå 50 % av sitt innsamlingsmål allerede i løpet av 2017. De som klarte dette, skulle få delta på en stor ”togfest” arrangert av lokalmenigheten BKM Eiker på sommerenkonferansen i 2017, litt likt konseptet “teltfesten” i 2015. Les mer om dette her.

Fra da av fikk aksjonen et nytt navn, nemlig: Togaksjonen. Denne metaforen ga et bilde på mange mennesker samlet på et tog med en felles destinasjon – 50 % eller mer. Det skapte engasjement gjennom året, med togkupe, konduktører, fløyte og billetter, og hjalp lokalmenighetene å holde fokus på aksjonen på en enda mer samlende måte. BKM Oslo og Follo satte, i tråd med denne aksjonen, alt inn på å være i rute med 50 % av innsamlingsmålet.

Menighetens egen tv-kanal, Brunstad-TV var også en særdeles viktig inspirator med sine månedlige oppdateringer fra alle lokalmenigheter verden over på hvordan «Togreisen» gikk rundt omkring. Dette prosjektet har skapt samfunn og engasjement over landegrenser og kulturer.

Motivasjonsfaktor over atlanten

 De festansvarlige gikk linjen ut ved Kick off for “Togaksjonen” august 2016 

Den 20. august 2016 ble det arrangert en sommerfest på Breivoll, som hadde togfesten og aksjonen som tema. I den anledning møtte flere opp i konduktør uniform som inspirerte, og skapte stemning rundt aksjonen. Dette ble også en kick-off for menighetens felles tur til USA i juni 2017. Turen skulle være en skikkelig feiring, dersom vi nådde vårt mål på 50 %.

BKM Oslo og Follo gikk høsten i møte med større motivasjon enn noen gang før, og det var nok mange som allerede begynte planleggingen av ferien sommeren 2017, i trygg visshet om at vi ville nå vårt mål.

Dette skjedde også før utgangen av året! Allerede på julebordet i desember 2016 glitret resultatet fra skjermen, og BKM Oslo og Follo var i mål med over 50 % av innsamlingsmålet! Dette sikret turen til USA, akkurat som forventet, og vi kunne takke hverandre for en formidabel innsats i 2016.