høstdag for barna

Info fra styret i BKM Oslo & Follo

Året 2015 i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Oslo og Follo har vært et aktivt og spennende år. Dette året fikk vi også en vekst i form av tilflyttere og nyfødte «Oslo-borgere». Dette gir oss tro på fremtiden og vi bruker derfor mye ressurser på barn og unges tilbud og vilkår.

God økonomi er en viktig bærebjelke i vårt arbeid. I dag ser vi resultatene av tidligere års gode økonomiske arbeid. Økonomien er sunn og bærekraftig.

Vi vil svært gjerne uttrykke vår takknemlighet for alle som frivillig har bidratt i 2015. Vi har opprettholdt et høyt nivå på tilbudet til medlemmene, særlig overfor barn og unge. En hovedsak for oss er å legge best mulig til rette for aktiviteter og fasiliteter rundt vår kjernevirksomhet; Oppbyggelsen i den Kristne troen.

I 2015 var BKM Oslo & Follo en av arrangørene til tidenes fest i forbindelse med sommerkonferansen på Brunstad ved Stokke, Vestfold. Festen var en markering av oppnådde mål. Les mer om dette her.

telt sang

Styret legger opp til å ha en transparent arbeidsform, og å være tilgjengelige i alle beslutningsprosesser. Dette stimulerer til at gode ideer og innspill fra medlemmene når styret. Styret opplever derfor stor støtte blant medlemmene i de beslutninger som tas.

Mangfold og likeverd er verdier vi holder høyt. Tilbudet i barne og ungdomsarbeidet tilpasses også til barn og unge med særskilte behov.

Likestilling mellom kjønnene praktiseres i alle praktiske og administrative oppgaver.

Klikk her for å lese årsrapporten for virksomheten.

Øystein Haukelidsæter
Styreleder
Økonomisjef
Rakel Egeland-Monfort
Styremedlem
Revisor
Reidun Olsen
Styremedlem
Sykepleier
Dagfinn Lindberg
Styremedlem
Daglig leder