Virksomheten i BKM Oslo & Follo

Tro og fellesskap

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all virksomheten i BKM Oslo og Follo. Vårt trosgrunnlag er forankret i Bibelen som Guds ord sammen med den læren og de verdier som menighetens grunnlegger Johan Oscar Smith stod for.

Vi tror på syndenes forlatelse ved troen på Jesus, Guds sønn, og på helliggjørelse og en videreutvikling i kristenlivet gjennom troens lydighet. Dette skaper et stort personlig engasjement hos hver enkelt, og gir lyst til et aktivt fellesskap med våre trosfeller.

Johan Oscar Smith praktiserte og underviste i et kristenliv med omsorg for den enkelte og et særlig fokus på gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det er dette fundamentet som BKM Oslo og Follo bygger videre på.

Med over 1200 aktive medlemmer, hvorav  73% utgjør barn og unge under 36 år og hele 40 % under 18 år, er det naturlig at mye av hovedvirksomheten retter seg mot barn og ungdom.

Trosoppbyggelse

For alle aldersgrupper er det fellessamlinger på søndagene med sang, bønn og oppbyggelse i troen.

I vintersesongen er møtene på Ryenstubben 2 i Oslo. Her begynner det å bli trangt om plassen, særlig med tanke på at barn og unge skal kunne utfolde seg og leke. Sommersesongen med grilling og friluftsliv på Breivoll gård gir en ekstra dimensjon til samlingene, spesielt for barna.

1. mai oversikt

I 2015 ble det avholdt flere jubileumsfester i tillegg til begravelse og bryllup. Nasjonale merkedager og høytider ble også markert med festlige arrangementer. (se mer LINK årets høydepunkter)

last ned50 år

Seniortreff

I 2015 har det vært flere seniortreff for de rundt 80 medlemmene som er over 60 år. Her samles de til mange trivelige stunder, enten det er på lokalet på Ryen eller forskjellige andre steder. Det å komme sammen med jevnbyrdige, slå av en prat og nyte et godt måltid sammen, gir nye krefter i hverdagen. Når de eldre slår seg løs er det også mye latter og humor involvert.

seniortreff 2

Tilbud for ungdom fra 13 – 36 år

Denne aldersgruppen på rundt 560 personer utgjør nesten halvparten av menighetens medlemmer. Det gjøres et stort arbeid for å legge til rette for aktiviteter og trosoppbyggelse for denne gruppen.

En viktig målsetting i arbeidet med ungdommen er at alle skal få lov å være med, og ha en sunn og aktiv fritid.

Trosoppbyggelsen foregår hovedsakelig ved ungdomssamlinger på fredagene. Her er bønn, fellessang og oppbyggelse på programmet i ca. en time. Heretter er det fritt samvær i caféen på Ryen eller rundt bålpanna på Breivoll i sommersesongen.

umøte1. mai jenter

Også i 2015 har ungdomsflokken opplevd at forstanderskapet prioriterer å være til stede på samlinger for dem. Da undervises det i temaer fra Bibelen, blant annet om hvordan man kan komme til utvikling i kristenlivet sitt. Dette er populære samlinger der mange føler at de får betydelig åndelig veiledning og hjelp.

bibeltime

Det året man fyller 15, gis det tilbud om trosopplæring. De unge følger da et fast opplegg som bygger på temaer fra Bibelen. De samles en kveld i uken fra høst til vår, og i mai avsluttes opplæringen med en fest for hele menigheten, der de unge er hedersgjester.

Frivillige ungdomsarbeidere jobber kontinuerlig med å tilrettelegge turer, arrangementer og festligheter for de unge mellom 13 og 36 år.

Samarbeid med ungdomsforeningene 

Også i 2015 har BKM Oslo og Follo samarbeidet med en rekke ungdomsforeninger. Dette for å kunne tilby et enda mer variert aktivitetstilbud til de mange ungdommer. På den måten kan stort sett alle være med og dette er en viktig målsetting for vår virksomhet.

Aktiviteter for barn opp til 13 år

Det er rundt 340 barn i alderen 0-12 år i BKM Oslo og Follo. Barna er vår fremtid, og en stor del av verdigrunnlaget vårt er å legge til rette for at barn og unge får en trygg og god oppvekst med positive opplevelser. Det legges alltid et stort frivillig arbeid ned i å gjøre det ekstra trivelig for barna ved feiringer av bl.a. 17. mai, Sankthans, sommeravslutning og juleavslutninger.

Unge og barn

Aktivitetsklubben

Barneskolebarna i BKM Oslo og Follo har tilbud om å delta i den samarbeidende foreningen «Aktivitetsklubben». Her deles barna inn i grupper etter alder eller interesser og gjør ulike aktiviteter hver tirsdag fra 18.00-20.00. Klubben drives av frivillige mentorer, som planlegger og gjennomfører ulike aktiviteter og turer med barna i løpet av året. Les mer om tilbudet på www.aktivitetsklubben.org

Torsdagstreff

Hjemmeværende foreldre med småbarn kan benytte seg av dette tilbudet ukentlig på torsdag formiddag. Her gjøres ulike aktiviteter på Breivoll, eller det arrangeres turer ute i naturen for de minste barna.

torsdagstreff

Søndagsskolen 

Det avholdes søndagsskole for barna på søndagene, i forbindelse med fellessamlingene. Søndagsskolen er inndelt i tre ulike aldersgrupper:

3-6 år – 115 barn

7-9 år – 69  barn

10-12 år – 86 barn

Det gjøres et stort arbeid for at barna skal føle seg verdsatte og betydningsfulle i en stor og travel menighet, og i et samfunn der tempoet ofte settes av de voksne.

Ca. 15 – 20 frivillige unge og voksne legger et betydelig arbeid i å arrangere søndagsskole for barna, hver eneste helg. For de yngste er det alltid spennende leker eller aktiviteter de kan være med på. Film og andre medier benyttes for å fange oppmerksomheten rundt de viktige temaene fra Bibelen.

Her får søndagsskolelederne i BKM Oslo og Follo god hjelp fra det materiale som utarbeides til søndagsskolene sentralt i BCC.

familie breivoll