ingress (1)

Året 2014 har vært et travelt og begivenhetsrikt år i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Oslo og Follo. Det merkes også tydelig at menigheten vokser, og særlig antallet av barn og ungdommer øker.

For å opprettholde en bærekraftig og sunn økonomi som til enhver tid samsvarer med driftskostnadene, har det i år vært gjort en ekstra innsats for å få opp inntektene på driftsområdet. Virksomheten drives utelukkende ved dugnad og gaver, og styret er derfor svært takknemlig for alle som bidrar med villig hjerte og giverglede, noe som det også er satt ekstra fokus på i denne rapporten. Gleden ved å gi.

BKM Oslo og Follo har gitt en gave til BCC i 2014 som skal brukes innenfor det formålet Brunstad Christian Church har i sine vedtekter.

Lokalt satses det på å legge best mulig til rette for at barn og unge skal kunne trives og ha gode oppvekstvilkår, og dette prioriteres i stort sett all vår virksomhet. Samtidig er det mange fokusområder i en menighet med over 1200 medlemmer, og det er derfor viktig for styret at alle beslutninger tas med flertallet bak seg, eller full enighet, som det også har vært praktisert i 2014.

Mangfold og likeverd er verdier vi holder høyt, og likestilling mellom kjønnene praktiseres i alle praktiske og administrative oppgaver, noe styrets sammensetning også representerer.

 

Morten Stadven
Styreleder
Datakonsulent
Rakel Egeland-Monfort
Styremedlem
Revisor
Øystein Haukelidsæter
Styremedlem
Økonomisjef
Reidun Olsen
Styremedlem
Sykepleier
Dagfinn Lindberg
Styremedlem
Daglig leder

Klikk her for å se årsregnskapet. (pdf)