quest-vinnerlaget
BKM Oslo og Follo har store visjoner for barn og unges oppvekstvilkår. Vi ønsker derfor å legge best mulig til rette, både med fasiliteter og arrangementer. Vi har et stort aktivitetsnivå for alle aldersgrupper. Vi ønsker å spare for å investere, noe som vil være med å opprettholde standarden på vårt aktivitetsnivå også i fremtiden. Frivillighet og giverglede er nøkkelord i BKM Oslo og Follos økonomiske målsetting.Helt siden 2009 har vi hatt denne målsettingen. Målet er å ha minst 50 % i egenkapital på nye prosjekter eller utbygging på eksisterende arealer.Den daglige driften baserer seg også stort sett på gavebidrag og frivillige dugnader fra medlemmene.

Det er naturlig at de som bruker tilbudene mest, også bidrar mest. Det gjelder foreldrene til barna samt de unge selv, som nyter godt av de mange flotte arrangementer gjennom året, og som bruker fasilitetene opp til flere ganger i uken.

For å gi et bedre innblikk i givergleden, har vi hatt en rekke intervjuer med engasjerte medlemmer.

Spørsmålene omhandler den daglige innsatsen, og hva som motiverer til å gi av tid og penger til BKM Oslo og Follos prosjekter.

Gjermund(25)

“Jeg er blant annet med på aktivitetsklubben hver tirsdag hvor jeg har ansvaret for en gruppe gutter i 4. klasse. Her drar vi for eksempel på båttur, kjører go-kart, går tur i skogen eller baker noe godt.   Jeg er også mgjermunded og hjelper til med servering under fester og arrangementer. Jeg har dessuten vært med litt på søndagsskolen som «hjelpelærer» og vært med på å arrangere fotballcup. Jeg skjønner jo at et så aktivt menighetsliv som det jeg har også koster. Derfor er jeg med og bidrar med pengegaver og dugnadinnsats der jeg kan. 

Jeg synes det er både gøy og spennende å få være med å jobbe sammen med gode venner. Dessuten gir det mestringsfølelse.”

 

Ellinor (23) og Tore Vedvik (26) med sønnen Loyd på 1 år

“Vi bor i vaktmesterboligen på Breivoll, og legger mye jobb her med tanke på den daglige driften og vedlikehold av stedet. Her får vi selvfølgelig masse hjelp fra vennene våre i menigheten. Ellers er vi selv med og bidrar der vi kan ved bl.a. servering på fester og økonomisk etter beste evne. Vi har vært med på flere dugnader og gir gjerne av tiden vår når det trengs. 

Det som motiverer og inspirerer oss, er jo at vi får enda bedre fasiliteter og aktivitetstilbud for oss, vår familie og venner som vi bruker mye tid sammen med. Samtidig er vårt inntrykk at styret og de som står i spissen, gjør en nøyaktig jobb, og er opptatte av at det er enhet blant alle før viktige beslutninger tas. Dette skaper en veldig trygghet.”

elinor

Mirjam og Harald Bekkevold med med deres 8 barn i alderen 12-24 år

“Vi er så heldige at vi har barn i ungdomsalder som er aktivt med i forskjellige aktivitetsgrupper, så vår måte å bidra til dette på, er å være behjelpelig med å kjøre og hente og være engasjerte supportere på de arenaene barna er med på. Dette bidrar til mange gode samtaler og opplevelser sammen som familie. Vi merker også at barna er villige til å stå på ekstra, når det gjelder målsettinger i menigheten. For eksempel å jobbe dugnad til en felles tur, eller å være med og arrangere leker eller selv medvirke i kor eller dans på diverse arrangementer. Som foreldre er det veldig gøy å se våre barn komme blide og fornøyde hjem fra arrangementer der de både lærer å jobbe og opplever mye trivsel. Når man opplever å ha frihet til å være den man er og kunne bidra med det man kan, gir det mersmak til å være med på de forskjellige prosjektene. 

Menigheten gir oss et rikt og aktivt liv. Vi har et stort nettverk av gode venner og som bidrar til at vi trives. For oss blir det naturlig å bruke den fritiden vi har til å bidra i fellesskapet der vi kan.

Vi gleder oss spesielt til å se at de påtenkte prosjekter ferdigstilles og kan taes i bruk. Erfaringsmessig vet vi at BKM Oslo og Follo har gjennomføringsevne og at arbeide som gjøres nå, blir til stor glede for oss selv og for alle våre venner.”

image1

Olga Marie (29) og Conrad Ekholt (28) med barna Lucas (5), Leah (3) og Anna (6 mdr.)

“Vi er en familie på 5 som elsker å være med på alt som skjer i menigheten. Conrad er med på søndagsskolearbeidet og er engasjert i ishockey, mens jeg er organisator for menighetens webside. I tillegg er vi med på å bidra økonomisk etter vår beste evne.  Vi som bruker de ulike fasilitetene ser jo at behovet for å forbedre disse er tilstede. Da er det ikke noe vanskelig for oss å være med på å gi med tanke på sparing og investering.

Det er heller ikke noe som gir mer lykke enn å være med på å styrke fellesskapet, og gi barn og ungdom gode opplevelser og verdier. Jeg har selv fått utrolig mye gjennom menigheten, og føler på mange måter at jeg står i “gjeld”  i forhold til å godtgjøre det som er gjort for meg gjennom barne- og ungdomsårene. Det er fantastisk gøy å se hvor engasjert styret er i å tilrettelegge for en god oppvekst også i dag, det er vi som foreldre virkelig glade for.”

Olga

Styremedlem Øystein Haukelidsæter

“På vegne av styret i BKM Oslo og Follo har det vært en glede å oppleve medlemmenes interesse og støtte for de prosjekter og aktiviteter vi har gjennomført og som vi planlegger å gjennomføre.

Vi som sitter i styret er veldig takknemlig for den enhet og støtte vi opplever og for alle forslag til hvordan vi kan drifte og gjennomføre det arbeidet som forventes. Det å se den iver og glede som den enkelte viser, er en sterk inspirasjon, og det er med stor respekt vi søker å forvalte de verdier vi har fått ansvar for på en måte slik at vi kan levere den kvalitet som deres innsats fortjener.”