Tro og fellesskap

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all virksomheten i BKM Oslo og Follo. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen som Guds ord, og den læren og de verdier som menighetens grunnlegger Johan Oscar Smith stod for.

Vi tror på syndernes forlatelse ved troen på Jesus Guds sønn, og på helliggjørelse og en videreutvikling i kristenlivet gjennom troens lydighet. Dette skaper et stort personlig engasjement hos hver enkelt som forplanter seg i et aktivt fellesskap med våre trosfeller.

Dette fellesskap med omsorg for den enkelte, og et særlig fokus på gode oppvekstvilkår for barn og unge var kjennetegnet ved kristenlivet Johan Oscar Smith praktiserte og underviste i. Det er dette fundamentet som BKM Oslo og Follo bygger videre på.

Med over ca. 1200 aktive medlemmer, hvorav 75% utgjør barn og unge under 36 år, og hele 42 % under 18 år, er det naturlig at mye av hovedvirksomheten retter seg mot disse.

Trosoppbyggelse

For alle aldersgrupper er det fellessamlinger på søndagene med sang, bønn og oppbyggelse på troen.

I vintersesongen møtes vi på Ryenstubben 2 i Oslo. Her begynner det å bli trangt om plassen, særlig med tanke på at barn og unge skal kunne utfolde seg og leke.  På den måten merker vi alle at sommersesongen med grilling og friluftsliv på Breivoll gård gir en ekstra dimensjon til samlingene. Spesielt for barna.

I 2014 ble det avholdt flere jubileumsfester for både 50-, 70- og 80-åringer. I tillegg ble det som sedvanlig avholdt festlige arrangementer i forbindelse med nasjonale merkedager og høytider.

Se årets høydepunkter i BKM Oslo ogFollo ved å klikke her

ryen19

Seniortreff

Seniortreffene har også i 2014 vært en jevnlig tilbakevendende begivenhet for de ca. 80 medlemmene som er over 60 år. Her samles de til mange trivelige stunder, enten det er på lokalet på Ryen eller de reiser på en utflukt sammen.

En av seniorene uttrykte det slik etter en pause i sommerhalvåret: «Etter en lang og solrik sommer og en hektisk ettersommer med mange aktiviteter og arrangementer ble det endelig tid til at vi kunne komme sammen til et seniortreff på Ryen. Vi eldre gleder oss over all den levende utvikling som foregår. Vi er ikke minst takknemlige for de mange villige og arbeidsglade hender som gjør det mulig for oss seniorer å kunne treffes ca. en gang hver måned og riktig nyte disse trivelige timene sammen.»

Senior-13Senior-25

Tilbud for ungdom fra 13 – 36 år

Denne aldersgruppen på rundt 550 personer, utgjør nesten halvparten av menighetens medlemmer. Det gjøres et stort arbeid for å legge til rette for aktiviteter og trosoppbyggelse for denne gruppen.

En av målsettingene  i arbeidet med ungdommen er at alle skal kunne få lov å være med, og ha en sunn og aktiv fritid. I 2014 har det vært særlig fokus på å oppmuntre de unge til en meningsfull fritid gjennom et samarbeid med flere ulike fritidsforeninger. Målet er at enhver skal kunne trives og utfolde seg innen for noe som interesserer dem. Dette gjelder i alt fra forskjellig sport til matlaging og media. 

Trosoppbyggelsen foregår hovedsakelig ved ungdomssamlinger på fredagene. Her er bønn, fellessang og oppbyggelse på programmet i ca. en time. Heretter er det fritt samvær i caféen på Ryen eller rundt bålpanna på Breivoll.

b43img_6478

I 2014 og framover, har forstanderskapet prioritert å være til stede på ekstrasamlinger for ungdommen. Der har undervisning fra bibelen i temaer som bl.a. rettferdighet ved tro, bli en Jesu disippel og misjonsbefalingen stått sentralt. Dette er populære samlinger der mange føler at de får betydelig åndelig veiledning og hjelp.

I konfirmasjonsalderen som i Oslo og Follo er året man fyller 15, får de unge tilbud om trosopplæring og følger da et fast opplegg som bygger på temaer fra bibelen. De samles ca. en kveld i uken fra høst til vår, og i mai avsluttes opplæringen med en fest for hele menigheten der de unge er hedersgjester.

Utover de fastlagte programmene er det alltid et kontinuerlig arbeid blant de frivillige ungdomsansvarlige, for å tilrettelegge turer, arrangementer og festligheter for denne aldersgruppen.

45julebord-14

Dette året ble det nedlagt et stort arbeid både i å arrangere og jobbe dugnad for å realisere en uforglemmelig reise til solfylte Sveits og Italia i september måned.

250 ungdommer, hovedsaklig under 24 år, opplevde en tur med både sightseeing og action samtidig som de fikk besøke en vennskapsmenighet i Sveits og dermed erfare internasjonalt trosfellesskap.

Ungdommens egne kommentarer om turen taler for seg selv:

«Jeg ble kjent med mange jeg ellers ikke pleier å være med. Også ble vi skikkelig sammensveisa som ungdomsflokk, så nå er det ekstra koselig å se folk på møtene osv. »

«Jeg liker å jobbe dugnad med venner i menigheten, det er kjempegøy, så det å spare til turen var ikke noe problem. Det å være med på en sånn tur med en så bra gjeng er fantastisk når alle sikter mot det samme målet.  Det morsomste på turen var rebusløpet, det å løpe med mange andre venner fra Sveits var en kjempe opplevelse.»

quest-1

Aktiviteter for barn opp til 13 år

Det er rundt 340 barn i alderen 0-12 år i BKM Oslo og Follo. Barna er vår fremtid, og en stor del av verdigrunnlaget vårt er å legge til rette for at barn og unge får en trygg og god oppvekst med positive opplevelser. Det legges alltid et stort frivillig arbeid ned i å gjøre det ekstra trivelig for barna ved feiringer av bl.a. 17. mai, St. Hans, sommeravslutning og juleavslutninger.

Hjemmeværende foreldre med småbarn kan benytte seg av tilbudet «torsdagstreff» på formiddagen en gang i uken.

På søndagene i forbindelse med fellessamlingene avholdes det søndagsskole for barna fordelt i tre ulike aldersgrupper:

3-6 år – 104 barn

7-9 år – 80  barn

10-12 år – 76 barn

(For ytterligere beskrivelse av denne virksomheten se årsrapportene fra 2012 og 2013)

soendagsskolenst.hans