Et yrende fellesskap gjennom alle livsfaser

BKM Oslo/Follo har over 1000 medlemmer. Om sommeren samles vi på Breivoll Gård i Ås kommune og i vinterhalvåret på Ryenstubben 2 i Oslo. Menighetens medlemmer utgjør et mangfold i alder, utdannelse, yrkesgrupper, nasjonaliteter og språk. BKM Oslo og Follo bærer preg av en stor gjennomstrømning som følge av utdannelses- og arbeidsmulighetene som er i hovedstaden.

BKM Oslo/Follo har et aktivt og pulserende menighetsliv. Vi er opptatt av en bærekraftig utvikling. Barn og ungdom står i sentrum for mye av virksomheten. Derfor er også aktivitetene mange og varierte og krever engasjement, planlegging og stor frivillig innsats, særlig fra eldre ungdommer og voksne.

Det har vært et sterkt fellesskap, og lysten til å bidra har vært tydelig på våre samlinger og arrangementer i 2013. Vi er takknemlige for hver enkelt som er med å yte til fellesskapet etter sine evner og muligheter.

FEST1

Torsdagstreff for de aller minste

Annen hver torsdag arrangeres det treff for alle som er hjemme med små barn. Her er det lek og aktiviteter, enten de drar ut på tur eller bruker de romslige og naturskjønne omgivelsene på Breivoll gård. Selv om de fleste småbarnsfamiliene er travelt opptatt i hverdagen med fulltidsjobb, og har barnehageplass til de minste, er disse treffene gull verdt for de foreldrene som er hjemme med barna.

Søndagsskolen

På søndagsskolen lærer barna opp til 12 år kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse, barmhjertighet og medmenneskelighet. Ved bruk av rollespill, sang, musikk, film og multimedia gjør vi troen på Jesus og historiene fra Bibelen levende for barna. Søndagsskolen starter etter at fellesmøtet har vart ca. 1 time. Vi har fordelt det i tre aldersgrupper: 4-6 år, 7-8 år, og 9-12 år

Det er hovedsakelig ungdom som leder og finner på leker og aktiviteter for søndagsskolen. Det arrangeres leder- og inspirasjonsarrangementer for barne- og ungdomsarbeidere både av BCC sentralt og i BKM Oslo / Follo. Søndagsskolen er også med på å arrangere jule- og sommeravslutninger for barna.

_MG_0727
IMG_6698b

Ungdomsaktiviteter

BKM Oslo og Follo har en stor ungdomsflokk bestående av ca 500 jenter og gutter i alderen 13 til 35 år, som fordeles slik:

13-20 år – 217 stk
21-30 år – 213 stk
31-35 år – 77 stk

Ungdommen samles til ukentlige møter med trosoppbyggelse hver fredag kl. 19. Disse møtene er som regel ikke forhåndsregissert, og det er frihet til å bidra med det en ønsker. Aktuelle temaer er utfordringene i ungdomstiden og hvordan Bibelens råd gir verdifull veiledning og hjelp.

Ungdommen har mange aktiviteter sammen. Sport, musikk, lek, kafé og turer bygger et sterkt fellesskap. Vi erfarer at å ta lederskap og vise omsorg bidrar til livskvalitet og glede.

Tradisjonen tro dro ungdommen også i 2013 på en heldagstur i fjellet for å kjøre slalåm og snowboard. Julebordet dette året var en kjempesuksess med temaet Hollywood, der vi traff hverandre i en litt ny setting med mange morsomme kostymer og hårsveiser.

Ungdommen i BKM Oslo og Follo benytter hjelpemidler som er lagt til rette av Brunstad Christian Church på Brunstad Portal. Der kan man laste ned taler og musikk fra konferansene på Brunstad, og fra sangportalen «MP3-Kilden». Man kan abonnere på SMS-tjenester med aktuelle bibelvers og laste ned kristen litteratur.

Hvert år deltar ungdommen i en TV-sendt internasjonal bibelkonkurranse som BCC holder. Hvert år deltar de også i en krevende, utendørs lagkonkurranse kalt Outdoor Challenge.

hanna,-olivia,-katalin
IMG_6708b

Trosopplæring

BKM Oslo og Follo praktiserer voksendåp og har derfor ingen tradisjonell konfirmasjon. Menigheten gir imidlertid et tilbud om trosopplæring til jenter og gutter som går i 9. klasse. En kveld i uka i et halvt års tid får 9-klassingene undervisning i Bibelen og sentrale punkter i menighetens lære og historie. Undervisningen avsluttes på vårparten med en fest for årets kull. I 2013 deltok 21 ungdommer i trosopplæringen.

Trosopplæringen legger opp til aktiv deltakelse, og får derfor ofte form av samtaler og dialog. Vi ser på denne livsfasen som avgjørende. Ved trosopplæringen får man anledning til å lufte tanker og meninger, og i et uformelt miljø bli møtt med respekt og forståelse. Lederne er åpne og lyttende, samtidig som de har livserfaring og er trygge i sin tro og i sine valg.

Felles trosoppbyggelse og andre samlinger

Fra oktober til april har vi våre felles trosoppbyggelse på søndager kl. 17 på Ryenstubben 2 i Oslo. I sommerhalvåret samles vi på Breivoll gård i Ås kommune. Her deltar jevnlig ca. 600 personer i alle aldre. Møtene er som oftest ikke forhåndsregissert, og alle kan delta både med taler, vitnesbyrd og sang. Etter møtene er vi gjerne i kaffebaren og snakker sammen eller har grilling og aktiviteter for barn og ungdom om sommeren. Vi arrangerer også brylluper, begravelser, jubileer og fester i forbindelse med 1. mai, 17. mai, St. Hans og jul.

7 (1)
_MG_3673

Seniortreff

BKM Oslo og Follo har mange eldre medlemmer som vi setter stor pris på. Disse har sitt eget seniortreff minst en gang i måneden.

Menighetens ledelse arbeider bevisst for å forebygge en potensiell generasjonskløft. Seniorene har lagt ned mye tid og krefter i menigheten, og barn og ungdom gleder seg over fruktene av deres innsats og viderefører deres arbeid. De eldre på sin side gleder seg over de unges energi og fokus, og bidrar så godt de kan med inspirasjon og støtte.

Seniorsamlingene er festlige samvær som vanligvis avholdes i vårt lokale på Ryen i Oslo. Der har vi både trosoppbyggelse, bønn, samtaler, fokus på menighetens virksomhet, og ikke minst god mat. I 2013 var det besøk fra seniorene i BKM Horten, og på høsten dro våre seniorer på tur til Hønefoss. For alle med fødselsdag hvor årstallet ender på 0 eller 5 er det feiring. Seniorene ønsker ikke å «sitte stille». Aktivitetene trimmer både hjerne og kropp, og både bowling, rebusløp, museumsbesøk, reisekåseri, historiske tilbakeblikk og orienteringer om fremtidens planer og ideer står ofte på programmet.

Fritidstilbud for barn og unge

BKM Oslo/Follo arbeider tett sammen med foreningen Aktivitetsklubben (AK). Hver tirsdag fra kl. 18-20 arrangerer AK forskjellige aktiviteter for over 300 barn fra 1.til 10. klasse. Barna er inndelt i grupper på de forskjellige klassetrinn og gjør ulike aktiviteter; lasergame, påskepynt, filmkveld, sang- og drama, fotball, hest, matlaging og multimedia.

Drama og mediegruppa arbeider tett sammen, og i høsten 2013 jobbet de med å produsere et lite adventsprogram til Brunstad TV. På sensommeren 2013 ble det arrangert flere overnattingsturer for de forskjellige gruppene.

BKM Oslo/Follo samarbeider også tett med sportsklubben Xercize Zport som er spesielt rettet mot barn og ungdom. Fotball, ishockey og volleyball er blant de mest populære sportsgrenene.

14
05

Sang- og musikkgrupper

Sang og musikk har stor plass på våre samlinger og er en del av menighetens kulturarv og tradisjon. Både voksne, ungdommer og barn deltar i orkester med ulike blåse- og strykeinstrumenter eller spiller til sangene som synges på oppbyggelsesmøtene. Det er orkesterøvelser hver mandag.

Mediegruppe

BKM Oslo/Follo har en egen mediegruppe som styrer med lyd og lys ved alle arrangementer. Gruppa filmer også på brylluper og i spesielle anledninger, og fotograferer til menighetens eget nettsted. Det er hovedsakelig ungdommer som er med her. I 2013 var mediegruppa med på å lage programmet “Rebusløpet” for BrunstadTV

U-18

U-18 er et mentorbasert aktivitetsopplegg med fokus på mestringsfølelse, innsatserfaring og samarbeidsevne. U-18 er for de mellom 13 og 18 år, og ledes av litt eldre barne- og ungdomsarbeidere med evne til å inspirere og lede.

Oppgavene som utføres kan være enklere vedlikehold, gressklipping, matlaging og servering, osv. U-18 gjennomføres på kveldstid og i helgene, etter hva ungdommene har anledning og lyst til. U-18 er frivillig, men vi opplever stor interesse for deltakelse i gruppa.