Info fra styret

Samling_Breivoll
Ungdommer

BKM Oslo og Follo har de senere år hatt en svært god og sunn økonomi, og dette gjelder også for 2013. Styret i BKM Oslo og Follo har fokusert på en sunn og bærekraftig drift. Vi har innført energisparende tiltak, og søkt å forvalte verdiene til menigheten på best mulig måte – verdier som er opparbeidet gjennom generasjoner. BKM Oslo og Follo har ingen faste ansatte, og all virksomhet er basert på frivillig innsats fra medlemmene. Det etterstrebes også størst mulig grad av åpenhet og brukermedvirkning i styrets beslutninger. Det ble avholdt årsmøte for hele menigheten, hvor regnskap og planer ble gjennomgått for medlemmene. Alle fikk også mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.

Vi ønsker også å fortsette en allerede etablert spareplan. Denne skal sikre de fremtidige generasjonene i BKM Oslo og Follo gode rammevilkår for sin virksomhet. Avgjørelsen har full oppslutning blant medlemmene.

Klikk her for å åpne årsregnskapet som PFD i ny arkfane: Regnskap OsloFollo 2013

Styret i BKM Oslo og Follo:

Morten Stadven
Styreleder
Datakonsulent
Rakel Egeland-Monfort
Styremedlem
Revisor
Øystein Haukelidsæter
Styremedlem
Økonomisjef
Reidun Olsen
Styremedlem
Sykepleier
Dagfinn Lindberg
Styremedlem
Daglig leder