Enighet rundt en sunn økonomi

BKM Oslo & Follo – Årsrapport 2012

BKM Oslo og Follo har også i 2012 hatt en sunn og god økonomi. Styret i BKM Oslo og Follo har gjennom året fokusert på en sunn og bærekraftig drift. Vi har søkt å forvalte verdiene i BKM Oslo og Follo på best mulig måte, verdier som er opparbeidet igjennom generasjoner. Dette har vi også i 2012 hatt en god prosess på blant medlemmene, slik at det er enighet om vår forvaltning av disse verdiene.

Klikk her for å åpne årsrapporten som PDF (11 MB) i ny arkfane

Alle styrebeslutninger tas med enstemmighet (konsensus), og 20. juni holdt vi årsmøte og gjennomgikk de viktigste avgjørelsene i 2012. Her ble også menighetens inntekter, drift, investeringer, utgifter, ressurser og balanse diskutert av ca. 250 medlemmer over 15 år.

BKM Oslo og Follo ønsker å støtte opp om Stiftelsen Brunstad Konferansesenters satsing på idrettsfasiliteter på Brunstad. Vi ønsker også å fortsette en allerede etablert spareplan for å sikre fremtidige generasjoner i BKM Oslo og Follo gode rammevilkår for sin virksomhet. Disse tingene er det full oppslutning om blant medlemmene, noe en anonym avstemming på årsmøtet i juni ga et klart svar på.

Det er fokus på at vår drift skal være bærekraftig når det gjelder energiforbruk, og det er innført energisparende tiltak i foreningen. Dette vil også være styrets fokus i tiden fremover. BKM Oslo og Follo har ingen fast ansatte og all virksomhet er basert på frivillig innsats.

Regnskapsåret 2012 ble avsluttet med følgende nøkkeltall:

Inntekter/Gaver: NOK 13 502 528
Kostnader: NOK 9 846 460
Finanskostnad og inntekt: NOK 1 724 996
Skatt: NOK 8 845
ÅRETS RESULTAT: NOK 1 922 227

Morten Stadven
styrets leder

Årsrapport BKM Oslo & Follo

Klikk på bildet for å åpne årsrapporten som PDF i ny fane / nytt vindu.